Kolegium Doskonalenia Zawodowego Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS organizuje XVI Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych 12 marca 2011r.

Miejsce: Hotel Mercure Warszawa, Aleja Jana Pawła II 22 (sala konferencyjna).

PROGRAM WARSZTATÓW:

SESJA PLENARNA – 12:00-16:00

dla tłumaczy wszystkich języków:

Przesłuchanie na odległość z wykorzystaniem urządzeń do wideokonferencji – Joanna Miler i Zofia Rybińska

Techniki notacji – Małgorzata Tryba

Odmiana nazwisk obcych w tekstach urzędowych – dr Ewa Gruszczyńska

Przerwa na kawę – 14:00-14:30

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesyłać do 7 marca 2011r. na adres: tepis@tepis.org.pl

OPŁATY:

  • 80,00 PLN - dla członków PT TEPIS,
  • 100,00 PLN - dla niezrzeszonych tłumaczy,
  • 80,00 PLN dla studentów i słuchaczy podyplomowych studiów przekładu prawniczego (za okazaniem legitymacji)

Nr konta PT TEPIS: 46 1020 1026 0000 1502 0117 5983, PKO BP II O/Warszawa

Więcej informacji na stronie:

http://tepis.org.pl (zakładka: Kształcenie)

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, organizacja branżowa zrzeszająca tłumaczy w Polsce, regularnie organizuje szkolenia i warsztaty praktyczne. Poniżej przedstawiamy ofertę szkoleń STP na marzec 2011r.

1 marca (wtorek) –            Practicum z wykorzystania narzędzi CAT w doskonaleniu umiejętności językowych i translatorskich – moduł wstępny

5 marca (sobota) –            Język niemiecki w zakresie tłumaczenia wybranych umów cywilnoprawnych – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe - część II

12 marca (sobota) -          Język angielski w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych podczas egzaminu państwowego dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych

14 marca (poniedziałek) – Prawo spadkowe w języku angielskim i polskim – warsztaty językowe i terminologiczne

19 marca (sobota) –         Wprowadzenie do zasad notacji w tłumaczeniu konsekutywnym oraz doskonalenie warsztatu językowego

26 marca (sobota) –        Podstawy prawa autorskiego dla tłumaczy – ochrona przekładu jako utworu, bezpieczne zawieranie umów

26 marca (sobota) –        Język niemiecki w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych podczas egzaminu państwowego dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych

29 marca (wtorek) –         Komputer w pracy tłumacza jako narzędzie doskonalenia umiejętności językowych i translatorskich

Więcej informacji na stronie STP:

http://www.stp.org.pl//?lang=1&id_page=196