W dniu 9 marca 2016 na zlecenie Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk zapewniliśmy tłumaczenie symultaniczne z i na język angielski podczas warsztatu ELRC w Polsce poświęconego zagadnieniom tłumaczenia maszynowego, jaki został zorganizowany w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Program Koordynacji Zasobów Języków Europejskich (ELRC - European Language Resource Coordination effort). Komisja Europejska uruchamia platformę tłumaczenia maszynowego CEF.AT, dostępną za darmo dla wszystkich instytucji publicznych krajów członkowskich i działającą na bazie systemu MT@EC. Celem tych prac jest poprawa jakości tłumaczeń i integracja technologii językowych z europejskimi serwisami publicznymi.

Podczas spotkania w Warszawie omówiono potrzeby polskiej administracji publicznej w zakresie tłumaczenia i prac prowadzonych w środowisku wielojęzycznym. Zaproszeni eksperci z Komisji Europejskiej, naukowcy, przedstawiciele firm świadczących usługi tłumaczeniowe i instytucji publicznych rozmawiali nt udziału sektora publicznego w procesie tłumaczenia, źródeł dostępnych zasobów językowych oraz technicznych i prawnych aspektów ich udostępniania na potrzeby tłumaczenia maszynowego.

W dniach 29.02-03.03 zapewniliśmy obsługę tłumaczeniową wizyty delegacji OECD, która w ramach realizacji projektu HEInnovate odwiedziła między innymi Szkołę Główną Handlową, Politechnikę Warszawską i Akademię Leona Koźmińskiego. Przedstawiciele OECD odbyli spotkania z przedstawicielami władz, wykładowców i studentów uczelni, podczas których zapoznali się z dobrymi praktykami w zakresie nauczania przedsiębiorczości oraz wspierania przedsiębiorczości kadry i studentów uczelni.

Na początku tego i pod koniec ubiegłego roku podpisaliśmy dwie umowy o współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, jedną na obsługę tłumaczeniową (tłumaczenia pisemne i ustne) wszystkich programów edukacyjnych Unii Europejskiej, jakimi zarządza Fundacja i drugą na tłumaczenia publikacji wydawanych przez EURYDICE, Sieć Informacji o Edukacji w Europie.

Nasza współpraca z Fundacją jest realizowana od 2007 r. W ramach umowy na tłumaczenia publikacji Eurydice w ubiegłym roku przetłumaczyliśmy następujące publikacje:

Ograniczanie zjawiska wczesnego kończenia nauki w Europie: polityka, strategie, działania 

Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie

Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie: zwiększanie dostępu do możliwości uczenia się