Nasze biuro świadczy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej http://www.pka.edu.pl/ od 2008 r.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Polska Komisja Akredytacyjna realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych i instytucjonalnych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.

Ostatnio przetłumaczyliśmy materiały dotyczące Systemu Zarządzania Jakością PKA.