Najciekawsze zlecenia na tłumaczenia ustne zrealizowane w czerwcu to obsługa badań konsumenckich dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych i testów aplikacji dla klientów jednej z wiodących sieci telefonii komórkowej oraz obsługa spotkania z europarlamentarzystami poświęconego systemom zabezpieczenia emerytalnego. To drugie zlecenie było nie tylko bardzo interesujące ze względu na tematykę, lecz również z punktu widzenia technicznego. Oprócz naszych tłumaczy języka francuskiego i angielskiego, którzy pracowali w trybie relay, podczas tego spotkania pracował również tłumacz języka migowego. Kolejne zlecenie, które zrealizowaliśmy w czerwcu to obsługa seminarium poświęconego systemom zarządzania sieciami wodociągowymi i odprowadzania ścieków.